Angry

Apr. 28th, 2014 10:25 pm
rebodana: (Default)
[personal profile] rebodana
Ne, aš suprantu, kad visi mes turime teisę kalbėti, bet šitas dalykas tikrai privertė supykt. Aš facebooke niekada nerašau, bet čia nusižengiau savo taisyklėms


What's on my mind? Netyčia atradau http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/s-jurkevicius-nuolaidziavimas-mokiniams-ugdo-istizeliu-karta.d?id=64577782 vs http://www.delfi.lt/pilietis/voxpopuli/mokinio-atsakas-licejaus-direktoriui-mes-ne-tinginiai.d?id=64597140 vs http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/a-landsbergiene-kodel-i-vaika-turime-zvelgti-ne-i-kaip-istizeli-o-kaip-i-potencialu-nobelio-premijos-laureata.d?id=64641615
Paskaičiau pirmąjį straipsnį ir prieš akis iškilo mokytojo su botagu vaizdas ir beprasmis eilėraščių kalimas mintinai. O kas gi pamirš kai kurių mokytojų gebėjimus trenkti nepaklusniausiems mokyniams?
Nors antrasis ir nėra pagrįstas citatomis, tačiau mokinys pakankamai sąžiningai atsakė, kad mokiniai irgi žmonės, kad ir kaip keista būtų...
O trečiasis - tai atsakymas su visomis reikiamomis citatomis. O skirtumas tas, kad viskas priklauso nuo požiūrio, tad ir citatos atitinkamos randamos... Aš tikiu, kad Austėjos straipsnyje apibrėžta mokykla turi vilčių! Aš tikiu, kad tik tokia mokykla išgelbės Lietuvą. Aš linkiu Lietuvai daugiau tokių mokyklų. Aš kartais verkiu, kad mūsų karta jau nebeturės tokios nuostabios, galbūt eksperimentinės, bet be galo to vertos galimybės. Ir be galo smagu, kai tavo vaikas laukia nesulaukia atostogų pabaigos ir jau pirmą dieną po atostogų pareina laimingas ir pareiškia, kad pagaliau prasidėjo išsvajotosios pamokos, per kurias jis išmoksta tikrai žymiai daugiau nei savo laiku mes.
Tad baikime pagaliau svaigti tarybinių laikų "nuostabiomis", masinį "išsilavinimą" siūlančiomis mokyklomis, jau seniai tie laikai praėjo, pats metas pradėti gyventi ir matyti, kad pasaulis keičias.
Ačiū už dėmesį. That's all
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

September 2016

S M T W T F S
    123
4567 8910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Most Popular Tags