rebodana: (Default)
[personal profile] rebodana


2011 m. birželio 15 d. (trečiadienis)

Tą dieną po pusryčių gavome mūsų praktiškai naują Ford Focus. Taigi nutarėme pradžiai išbandyti jį netolimomis distancijomis.

Pirmiausia nuvažiavome į Agios Nikolaos. Automobilį palikome šiek tiek atokiau centro, kad nereikėtų mokėti už stovėjimą, ir nutarėme pasivaikščioti iki ežero. Aišku, pasirinkome ilgiausią, tačiau visai puikų maršrutą pakrante. Tą dieną buvo apsiniaukę, tad nors ir karšta, tačiau vis vien buvo lengviau. Kol vaikščiojome, teko išgirsti ir griaustinį bei pajusti kelis lašus. Pusiaukelėje papietavome. Labai nustebome, kai pamatėme Agios Nikolaos ežerėlį - prudas, kurio pakrantėje karaliauja kavinės. Labai nepatiko, kad einant ežerėlio pakrante visi labai kabinėjosi, nors neatrodėme mes alkani.

Važiuojant į Eloundą vaikai užmigo, tad nutarėme nuvažiuoti į Plakos žvejų kaimą. Kol vaikai miegojo mašinoje, bandėme braidyti jūroje, tačiau buvo be galo slidu, kadangi paplūdimys ten žiauriai įdomus - tiesiog pripilta dideliu akmenukų. Taip pat sužinojome, jog vakar keliavome ne į Spinalongo salą, kadangi ik iš Plakos pamatėme, kur ta tikroji Spinalonga yra. Kai vaikai pabudo, šiek tiek pasivaikščiojome, pasidomėjome, kiek kainuoja nukeliauti į Spinalongą, tačiau to nepadarėme, vis baiminausi dėl Kosto. Tad prisižiūrėjome jūros ežių prie pakrantės, pažiūrėjome kaip atplaukia laivelis ir keliavome į viešbutį.

Vakare prieš miegą Aidas mums pasakojo, kas jam patinka Kretoje:

 • Vaikiškas baseinas.

 • Gultai.

 • Naras, kurį jis stebėjo dieną prieš tai.

 • Žalias keturratis (šalia viešbučio virtuvės durų pastoviai stovėjo toks, matyt kažkas iš darbuotojų juo atvažiuodavo).

 • Mėsa ir ledai.

 • Lauke stovintis veidrodis (kažkurią dieną pavyko išsiaiškinti, kad tai veidrodis, kuris skirtas automobiliams, kad galėtų saugiai išvažiuoti iš už staigaus posukio).

 • Balkonas - kalėjimas (čia jie su Kostu pastoviai žaisdavo mūsų balkone kalėjimą).
2011 г. 15 июня (среда).

В этот день после завтрака мы наконец получили свой Форд Фокус. Поэтому для начала решили испробовать его на небольших дистанциях.

Вначале мы поехали в Агиос Николаос. Машину мы оставили подальше от центра, чтобы не надо было платить за стоянку, и решили прогуляться до озера. Конечно же, мы сумели выбрать самый длинный путь к озерку, но маршрут нам очень понравился. В тот день было пасмурно, поэтому не так палило солнце. Пока мы гуляли, слышали раскаты грома и даже почувствовали пару капель дождя. По пути мы пообедали. Мы очень удивились, когда увидели озерко - пруд скорее, на берегу которого царствовали кафе и рестораны. Нас достали приглашениями заглянуть к ним, пока мы шли по берегу озерка.

Пока ехали в Элунду, дети заснули. Поэтому мы решили съездить в рыбацкую деревеньку Плака. Пока дети спали в машине, мы попробовали побродить в море, но было очень скользко, т.к. весь берег был посыпан камнями. И наконец мы узнали, что вчера совсем не на Спиналонгу гулять ходили, т.к. настоящая Спиналонга стала видна во всей красе. Когда дети проснулись, мы погуляли по деревне, посмотрели, как плывут на Спиналонгу (сами не решились), посмотрели морских ежей и вернулись в отель.

Вечером Айдас решил поделиться с нами, что ему нравится на Крите:

 • Детский бассейн.

 • Лежаки.

 • Нырялщик, за которым он следил вчера.

 • Зелёный четырёхколёсник (каждый день он стоял возле входа на кухню отеля, видимо кто-то на нём приезжал на работу).

 • Мясо и мороженое.

 • Уличное зеркало (как оказалось - зеркало, которое предназначено для водителей, чтобы видеть дорогу, когда выезжаешь из-за крутого поворота).

 • Балкон-тюрьма (это они с Костасом играли у нас на балконе в тюрьму).[1]
Ledų valgytojai. // Пожиратели мороженого.


[2]


[3]


[4]
Laukiame pietų. // Ждём обеда.


[5]


[6]


[7]


[8]


[9]
Ežeriukas. // Озерко.


[10]
Vaizdas iš viršaus. // Вид сверху.


[11]
Spinalonga


[12]
Plakos pakrantė. // Побережье Плаки.


[13]


[14]


[15]


[16]
Ką tik pabudęs Aidas. // Только что проснувшийся Айдас.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

September 2016

S M T W T F S
    123
4567 8910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Most Popular Tags