skaitymas

Sep. 20th, 2011 10:00 am
rebodana: (Default)
[personal profile] rebodana
Jau kažkada rašiau apie vaikų knygas. Vis žadu pildyti šį sąrašėlį pagal tai, ką skaitome, ką turime. Dabar mūsų bibliotekėlė pasipildė senomis knygelėmis, kurias parsivežėme iš močiutės. Tačiau dar ne viską skaitėme, tad kol kas dar neaprašinėsiu visų.

Man asmeniškai skaitymas visą gyvenimą buvo labai svarbus. Jau kiek knygų aš perskaičiau paauglystėje, net sunku suskaičiuoti. Netgi tada, kai dauguma bendraklasių surauktais veidais stengėsi kuo labiau išvengti privalomos literatūros skaitymo, aš stengiausi skaityti viską iš eilės, kiek tik spėjau. Dabar, kai yra kompiuteris bei vaikai jau tiek daug skaityti nesigauna, bet aš vis vien šį reikalą labai mėgstu ir vertinu. Ir man visada buvo keista matyti žmones, kurie nemėgo skaityti ir niekada neskaitė. Aš jų negalėjau suprasti. Ir dabar nesuprantu, nes man jų gaila, kad jie tiek daug praranda.

Man meilę skaitymui įskiepijo mama. Pamenu, kai dar nemokėdama skaityti kankindavau ją, kad kasdieną man skaitytų apie septynis ožiukus. Dabar Kostas man priminė šį dalyką, nes gana dažnai turiu skaityti jam knygutę apie tris paršiukus :)

Kažkaip natūraliai gavosi, kad su savo vaikais knygutes irgi anksti pradėjome vartyti. Tik vėliau sužinojau, kad tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, kuris įtakoja meilę knygoms. Austėja dažnai vis kartoja, kad svarbu skaityti kartu su vaiku, svarbu pradėti anksti skaityti ir pan. Ir aš pritariu, kad tai iš tiesų yra svarbu. Neturėdama jokio išsimokslinimo vaikų auklėjimo srityje aš vis vien sugebėjau tai suvokti, dėl ko be galo džiaugiuosi. Šią dieną mano vaikai tiesiog neįsivaizduoja savo gyvenimo be knygos. Prieš miegą skaitome visada (išskyrus tikrai ekstra atvejus). Ir jau šiai dienai skaitome ne mažiau nei 3 knygutes (po 1 skyrelį iš kiekvienos). Dienos metu, jei tik yra laisvesnė minutė, vaikai vis atbėga ir prašo, kad paskaitytume jiems. Kostas, grįžęs iš sodelio pirmiausia puola prie knygų lentynos. Svečiai vis stebisi, kokia didelė mūsų vaikų knygų lentyna, o man ji visai neatrodo tokia, nes vis noris pirkti ir pirkti.

Labai vertiname, kad Aidas pradėjo lankytis bibliotekoje kartu su sodelio vaikais. Jis vis atneša knygelių paskaityti, kas patinka tiek jam, tiek broliui.

Mano sesė lygiai taip pat su savo dukrele pradėjo anksti vartyti knygutes. Ir kaip miela dabar matyti metinukę, kuri atsisėda ir ilgiausiai varto knygutes pati!

Tikrai esu sutikusi žmonių, kurie pasakoja, kad jų vaikas nei pro kur neklauso, ką jam skaitai, jam neįdomu. O aš manau, kad taip yra tik dėl to, kad laiku nebuvo pradėtas skaitymas. Tokiu atveju vaikui tai atrodytų tiesiog savaime suprantama, kad skaitome knygas. Kitas dalykas - dar reikia, kad ir tėveliai mėgtų skaityti, kitaip vaikas jaus, kad jie tai daro priverstinai. Juk turbūt pastebėjote, kad jeigu Jums neįdomi knyga, greitai vaikai tai pajunta ir jiems irgi tampa nebeįdomu?

Dabar prieš miegą skaitome apie Karlsoną po gana ilgo tarpo. Aidui patinka nerealiai! Jis kvatoja iš Karlsono išdaigų, supranta juokelius ir pan. Kostui gal kiek mažiau įdomu, nes nedaug paveikslėlių knygoje. Kostui dabar ant bangos Pelytė Smailytė. Aidas gi žiauriai svaigsta dėl šuniuko Vinco.

Dar ką galėčiau parekomenduoti - pastaruoju metu atradau neblogų knygučių vaikų užsiėmimams. Mums labai patiko Kumon knygelės. Aidui ypatingai patinka knygelė, kur reikia iškirpti, sulankstyti ir suklijuoti. Ir kainos, kaip man atrodo, padorios, atsiunčia nemokamai.

O praeitą savaitę Aidas mane be galo nustebino. Darė užduotėlę, kur apvedžioti raides, o po to sujungti žodelius su paveikslėliais. Paaiškinau jam, kaip skaityti žodžius. O jis ėmė ir visus perskaitė pats! Tad jau visai nedaug trūksta iki kito etapo, kai Aidas galės kai ką ir pats paskaityti :)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

September 2016

S M T W T F S
    123
4567 8910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Most Popular Tags